Vilkår og betingelser.

Vilkår for bruk av tjenesten mellom Stiheim.Travel og kunder.

  1. Stiheim.Travel.no drifter tjenesten som en rådgivende tjeneste. Vi opererer uten binding til noen som helst av reiseleverandørene vi anbefaler i form av kickback som provisjon eller bonuser ved å anbefale deres reiseløsninger. Vi setter opp en estimert kostnad for vår rådgiving i hvert enkelt tilfelle, med utgangspunkt i deres budsjett, ønsker og behov for reisen.
  2. Kontrakt om vår rådgivende tjeneste regnes som inngått når kunden skriftlig har akseptert våre vilkår for bruk av tjenesten (dette skjema) og estimert kostnad for vår rådgiving.
  3. Prisen per påbegynte halvtime for våre rådgivende tjenester er p.t. kr 280.- (+ 25% moms).
  4. Prisen for våre tjenester må betales uavhengig om kunden velger å bruke våre råd eller ikke. Vår rapport med 1-3 forslag på reisemål og reiseleverandører oversendes kunden i PDF format.
  5. Kunder kan bruke vår rådgiving til selv å bestille et av våre anbefalte reiseforslag. Dersom kunden ønsker at vi bestiller reisen for de gjør vi gjerne dette også i henhold til prisen for våre tjenester se pkt. 3.
  6. Vi fakturerer kunder medgått tid for vår rådgiving. Betaling kan gjøres enten med VIPPS eller med bank. Dersom kunden ønsker underlag på medgått tid for vår rådgiving, kan denne dokumentasjon oversendes kunden. Betalingsfrist er angitt på vår faktura, normal frist er forfall innen 7 dager.
  7. I etterkant av rådgivingen kontakter vi kunder for en evaluering av vår rådgiving. Dersom kunde gir tillatelse, ønsker vi å publisere kundens kommentarer på vår hjemmeside med kundens navn angitt.

 

Våre vilkår for tjenesten er oppdatert 29. sep. 2021.